PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.champaquarium.com
 
ปลาการ์ตูน ( CLOWN ANEMONE FISH )

[ ผู้ดูแล : admin - 20/05/2007 - 13:46 ] Admin
ปลาการ์ตูน (อ่าน 4297/ตอบ 0)

ปลาการ์ตูน ( CLOWN ANEMONE FISH )

    

     ปลาการ์ตูนมีลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมป้อมสั้น มักพบบริเวณที่มีดอกไม้ทะเล ซึ่งแม้ว่าดอกไม้ทะเลจะมีเข็มพิษอยู่ตามหนวดสำหรับใช้ฆ่าเหยื่อจำพวกปลาต่างๆ แต่ปลาการ์ตูนสามารถป้องกันพิษของดอกไม้ทะเลได้ เพราะมีการสร้างเมือกออกมาคลุมผิวลำตัว

     ปลาการ์ตูนจึงใช้ของดอกไม้ทะเลเป็นที่อยู่อาศัย คอยหลบภัยจากศัตรูผู้ล่า เพราะศัตรูจะไม่กล้าเข้าใกล้ดอกไม้ทะเล ความสัมพันธ์นี้ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ โดยปลาการ์ตูนจะออกไปหาอาหารแล้วนำกลับมากินบริเวณหนวดของดอกไม้ทะเล ดอกไม้ทะเลจึงได้รับอาหารด้วย ส่วนปลาการ์ตูนก็มีที่อยู่ที่ปลอดภัยจากศัตรู
 
  Admin ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Lock ล็อกกระทู้
20/05/2007 - 13:46
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0001-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1